Disclaimer

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd door DutchHands. Gebruik van enige informatie in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DutchHands is niet toegestaan en zal leiden tot juridische maatregelen.

Privacystatement

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt DutchHands alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de DutchHands aan de privacywetgeving.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

2. Vastleggen en verwerken van gegevens

DutchHands gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. We garanderen dat je gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor de arbeidsbemiddeling tussen de respondent en (potentiële) werkgever. Het betekent ook dat de DutchHands je gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor arbeidsbemiddeling.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Door het versturen van het registratieformulier geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de registratie te bewaren vanwege mogelijke toekomstige vacatures. Deze toestemming en bewaartermijn zijn vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens en kunnen op jouw verzoek verlengd worden. DutchHands stuurt daarvoor na een jaar een email ter verlenging. Bij geen reactie op die email worden de gegevens uit de database verwijderd.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt, die je zelf hebt achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn of dit voortvloeit uit onze arbeidsbemiddeling.

3. Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

4. Cookies

Bij een bezoek aan deze website maakt jouw browser een cookie aan. Dit is een klein bestandje dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De website kan je door een cookie bij je eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen.

Een cookie van deze website bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw browser (door in de browser ‘cookies off’ in te stellen). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

1 augustus 2016,
DutchHands i.o.
www.DutchHands.com

Voor eventuele vragen hieromtrent kunt u contact met DutchHands opnemen via het contactformulier.